Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 200-299 TÔN
    Tôn giáo học và khảo cổ học tôn giáo ở Việt Nam /
DDC 200-299
Tác giả CN Nguyễn, Quốc Tuấn
Nhan đề Tôn giáo học và khảo cổ học tôn giáo ở Việt Nam / Nguyễn Quốc Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2020
Mô tả vật lý 390tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về tôn giáo, tín ngưỡng và các tôn giáo cụ thể; khảo cổ học tôn giáo
Từ khóa tự do Khảo cổ học
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tôn giáo
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(1): 90105074
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10117286
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(1): 20141443
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129919
0022
00401C6494A-443E-44CA-8DAD-D01C54FCDD5A
005202205051448
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045462416|c195.000đ
039|a20220505145134|bluyenvth|c20220120153331|dhangpt|y20220112090428|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a200-299|bTÔN
100 |aNguyễn, Quốc Tuấn
245 |aTôn giáo học và khảo cổ học tôn giáo ở Việt Nam / |cNguyễn Quốc Tuấn
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2020
300 |a390tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày những vấn đề chung về tôn giáo, tín ngưỡng và các tôn giáo cụ thể; khảo cổ học tôn giáo
653 |aKhảo cổ học
653 |aViệt Nam
653 |aTôn giáo
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(1): 90105074
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10117286
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(1): 20141443
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/biasachmoi/sachthang12-2021 lan 2/ton giao hoc va khao hoc (2)thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10117286 Phòng đọc mở 200-299 TÔN Sách tham khảo 1
2 90105074 Kho chất lượng cao 200-299 TÔN Sách tham khảo 2
3 20141443 Phòng mượn tư chọn 200-299 TÔN Sách tham khảo 3
Không có liên kết tài liệu số nào