Thông tin đầu mục
DDC 320/320.1
Tác giả CN Nguyễn, Đăng Dung
Nhan đề Chính trị học / Nguyễn Đăng Dung (ch.b.), Phạm Hồng Tung, Nguyễn Thị Thu Hà...
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 507tr. ; 24cm.
Tóm tắt Khái quát về đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chính trị học; tổng quan lịch sử các học thuyết chính trị; quyền lực chính trị; hình thức chính quyền; bầu cử; đảng phái chính trị; chính khách và công chức; chính sách công; chính quyền nhà nước ở địa phương; toà án và sự độc lập của toà án; văn hoá chính trị
Từ khóa tự do Chính trị học
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(1): 90104552
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116832
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128925
0022
004753D7677-0107-434E-A714-5254EE46C451
005202103301012
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049969522|c180000đ
039|y20210330101218|zdonntl
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a320/320.1|bCHINH
100 |aNguyễn, Đăng Dung
245 |aChính trị học / |cNguyễn Đăng Dung (ch.b.), Phạm Hồng Tung, Nguyễn Thị Thu Hà...
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a507tr. ; |c24cm.
520 |aKhái quát về đối tượng và phương pháp nghiên cứu của chính trị học; tổng quan lịch sử các học thuyết chính trị; quyền lực chính trị; hình thức chính quyền; bầu cử; đảng phái chính trị; chính khách và công chức; chính sách công; chính quyền nhà nước ở địa phương; toà án và sự độc lập của toà án; văn hoá chính trị
653 |aChính trị học
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(1): 90104552
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116832
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/don lan 4/chinhtrihoc (2)thumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116832 Phòng đọc mở 320/320.1 CHINH Sách tham khảo 1 Hạn trả:16-02-2022
2 90104552 Kho chất lượng cao 320/320.1 CHINH Sách tham khảo 2
Không có liên kết tài liệu số nào