Thông tin đầu mục
DDC 321/322
Tác giả CN Trần Cương
Nhan đề Quốc gia và siêu quốc gia / Trần Cương ; Dịch: Văn Tân, Nguyễn Dương ; Quách Quang Hồng h.đ.
Thông tin xuất bản H : Chính trị Quốc gia, 2020
Mô tả vật lý 578 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Những lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa hiện thực; chính trị so sánh và nghiên cứu về nhận thức; giải thích nguồn gốc của nhất thể hoá; phân tích cơ chế nhất thể hoá; sự phát triển của nhất thể hoá; ảnh hưởng đối ngoại của nhất thể hoá; quốc gia, siêu quốc gia và ngoài quốc gia; quản trị chung khu vực của quốc gia
Thuật ngữ chủ đề Siêu quốc gia
Thuật ngữ chủ đề Quốc gia
Từ khóa tự do Châu Âu
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116657
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128448
0022
004E001D8AD-250B-4AE7-9E21-3311F9AC0036
005202012151553
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045759837
039|a20201215155313|bhangptt|y20201215155126|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a321/322|bQUÔC
100 |aTrần Cương
245 |aQuốc gia và siêu quốc gia / |cTrần Cương ; Dịch: Văn Tân, Nguyễn Dương ; Quách Quang Hồng h.đ.
260 |aH : |bChính trị Quốc gia, |c2020
300 |a578 tr. ; |c24 cm.
520 |aNhững lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa hiện thực; chính trị so sánh và nghiên cứu về nhận thức; giải thích nguồn gốc của nhất thể hoá; phân tích cơ chế nhất thể hoá; sự phát triển của nhất thể hoá; ảnh hưởng đối ngoại của nhất thể hoá; quốc gia, siêu quốc gia và ngoài quốc gia; quản trị chung khu vực của quốc gia
650 |aSiêu quốc gia
650 |aQuốc gia
653 |aChâu Âu
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116657
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach2611/quocgiavasieuquocgia (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116657 Phòng đọc mở 321/322 QUÔC Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào