Thông tin đầu mục
DDC 305
Nhan đề Người cống ở Việt Nam =The Cống in Viet Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tấn, 2020
Mô tả vật lý 131 tr. ; 25 cm.
Tóm tắt Tập hợp gần 200 bức ảnh và các bài viết của nhà nghiên cứu Chu Thái Sơn về nguồn gốc lịch sử, địa bàn cư trú, tập tục... của người Cống ở Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Người Cống
Thuật ngữ chủ đề Dân tộc Cống
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116656
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128447
0022
004FDB79CF4-CD72-44D2-8EB3-D7BA88DEBB95
005202012151545
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043010259|cSb
039|y20201215154558|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a305|bNGƯƠI
245 |aNgười cống ở Việt Nam =|bThe Cống in Viet Nam
260 |aHà Nội : |bThông tấn, |c2020
300 |a131 tr. ; |c25 cm.
520 |aTập hợp gần 200 bức ảnh và các bài viết của nhà nghiên cứu Chu Thái Sơn về nguồn gốc lịch sử, địa bàn cư trú, tập tục... của người Cống ở Việt Nam
650 |aNgười Cống
650 |aDân tộc Cống
653 |aViệt Nam
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116656
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach2611/nguoicongovietnam (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116656 Phòng đọc mở 305 NGƯƠI Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào