Thông tin đầu mục
DDC 951
Nhan đề Quần thư trị yếu 360. Nguyên tắc trị quốc của Trung Hoa thời xưa / Tập 4 : Hiệu đính: Minh Ngọc, Nguyễn Duy Ninh; Lê Sơn chuyển ngữ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa Văn nghệ, 2020
Mô tả vật lý 567 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Trị quốc
Thuật ngữ chủ đề Nguyên tắc
Từ khóa tự do Trung Hoa
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116651
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(4): 20138927-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128445
0022
0044CAE8878-979F-48B2-A6BA-4F38180B7E25
005202012151510
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786046868736|cSb
039|y20201215151025|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a951|bQUÂN
245 |aQuần thư trị yếu 360. |nTập 4 : |bNguyên tắc trị quốc của Trung Hoa thời xưa / |cHiệu đính: Minh Ngọc, Nguyễn Duy Ninh; Lê Sơn chuyển ngữ
260 |aHà Nội : |bVăn hóa Văn nghệ, |c2020
300 |a567 tr. ; |c24 cm.
650 |aTrị quốc
650 |aNguyên tắc
653 |aTrung Hoa
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116651
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(4): 20138927-30
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach2611/quanthutriyeu360 (2)thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116651 Phòng đọc mở 951 QUÂN Sách tham khảo 1
2 20138927 Phòng mượn tư chọn 951 QUÂN Sách tham khảo 2
3 20138928 Phòng mượn tư chọn 951 QUÂN Sách tham khảo 3
4 20138929 Phòng mượn tư chọn 951 QUÂN Sách tham khảo 4
5 20138930 Phòng mượn tư chọn 951 QUÂN Sách tham khảo 5
Không có liên kết tài liệu số nào