Thông tin đầu mục
DDC 355-359
Nhan đề Đại đoàn - Sư đoàn quân tiên phong : Ký sự / Đặng Đình Can, Hồ Phương, Đại Đồng... ; S.t.: Văn Hải, Lê Phong
Thông tin xuất bản H : Quân đội nhân dân, 2019
Mô tả vật lý 1015 tr. : ảnh ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của đội ngũ cán bộ chiến sĩ Quân Tiên Phong gắn với lịch sử vẻ vang của Sư đoàn 308
Thuật ngữ chủ đề Sư đoàn 308
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Từ khóa tự do Kí sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116650
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(2): 20138925-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128443
0022
0047B0C0711-B2CF-4D2F-9D97-3A0779186D9C
005202012151354
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045155882|cSb
039|y20201215135413|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a355-359|bĐAI
245 |aĐại đoàn - Sư đoàn quân tiên phong : |bKý sự / |cĐặng Đình Can, Hồ Phương, Đại Đồng... ; S.t.: Văn Hải, Lê Phong
260 |aH : |bQuân đội nhân dân, |c2019
300 |a1015 tr. : |bảnh ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của đội ngũ cán bộ chiến sĩ Quân Tiên Phong gắn với lịch sử vẻ vang của Sư đoàn 308
650 |aSư đoàn 308
650 |aLịch sử
653 |aKí sự
653 |aViệt Nam
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116650
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(2): 20138925-6
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach2611/daidoansudoanquantienphong (2)thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116650 Phòng đọc mở 355-359 ĐAI Sách tham khảo 1
2 20138925 Phòng mượn tư chọn 355-359 ĐAI Sách tham khảo 2
3 20138926 Phòng mượn tư chọn 355-359 ĐAI Sách tham khảo 3
Không có liên kết tài liệu số nào