Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 910 ĐIA
    Địa danh tỉnh Vĩnh Long dưới góc nhìn văn hoá dân gian /
DDC 910
Tác giả CN Ngô Thị Thanh
Nhan đề Địa danh tỉnh Vĩnh Long dưới góc nhìn văn hoá dân gian / Ngô Thị Thanh
Thông tin xuất bản H : Văn hóa dân tộc, 2019
Mô tả vật lý 791 tr. ; 21 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Tóm tắt Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu về chủ thể và quá trình giao lưu văn hoá chi phối nguồn gốc hình thành địa danh tỉnh Vĩnh Long, địa danh tỉnh Vĩnh Long hình thành và biến đổi trong không gian và thời gian văn hoá, mối quan hệ giữa vùng văn hoá Tây Nam Bộ với địa danh tỉnh Vĩnh Long qua góc nhìn văn hoá dân gian
Thuật ngữ chủ đề Địa danh
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Vĩnh Long
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116649
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128442
0022
004C73EB3DC-66CD-441B-AA78-DFDC19A5BC0D
005202012151348
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786047026654|cSb
039|y20201215134902|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a910|bĐIA
100 |aNgô Thị Thanh
245 |aĐịa danh tỉnh Vĩnh Long dưới góc nhìn văn hoá dân gian / |cNgô Thị Thanh
260 |aH : |bVăn hóa dân tộc, |c2019
300 |a791 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
520 |aTrình bày tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu về chủ thể và quá trình giao lưu văn hoá chi phối nguồn gốc hình thành địa danh tỉnh Vĩnh Long, địa danh tỉnh Vĩnh Long hình thành và biến đổi trong không gian và thời gian văn hoá, mối quan hệ giữa vùng văn hoá Tây Nam Bộ với địa danh tỉnh Vĩnh Long qua góc nhìn văn hoá dân gian
650 |aĐịa danh
650 |aVăn hóa dân gian
653 |aVĩnh Long
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116649
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach2611/điaanhtinhvinhlong (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116649 Phòng đọc mở 910 ĐIA Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào