Thông tin đầu mục
DDC 320/320.1
Nhan đề Lịch sử các học thuyết chính trị / Nguyễn Đăng Dung, Lê Thị Thanh Lai (ch.b.), Đinh Ngọc Thắng...
Thông tin xuất bản H : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 513 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày lịch sử các học thuyết chính trị của các nước thời cổ đại: Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã; Tây Âu trung cổ; các nước thời cận đại: Anh, Pháp, Đức, Mỹ; tư tưởng chính trị Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh
Thuật ngữ chủ đề Học thuyết chính trị
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đăng Dung
Tác giả(bs) CN Lê Thị Thanh Lai
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116603
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(4): 20138819-22
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128323
0022
0044D926F14-95FF-429A-BE15-78833C95F102
005202011261054
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043003741|c180 000 đ
039|y20201126105444|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a320/320.1|bLICH
245 |aLịch sử các học thuyết chính trị / |cNguyễn Đăng Dung, Lê Thị Thanh Lai (ch.b.), Đinh Ngọc Thắng...
260 |aH : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a513 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày lịch sử các học thuyết chính trị của các nước thời cổ đại: Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã; Tây Âu trung cổ; các nước thời cận đại: Anh, Pháp, Đức, Mỹ; tư tưởng chính trị Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh
650 |aHọc thuyết chính trị
650 |aLịch sử
700 |aNguyễn Đăng Dung
700 |aLê Thị Thanh Lai
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116603
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(4): 20138819-22
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach2511/lichsucachocthuyetchinhtri (2)thumbimage.jpg
890|a5|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20138819 Phòng mượn tư chọn 320/320.1 LICH Sách tham khảo 2
2 20138820 Phòng mượn tư chọn 320/320.1 LICH Sách tham khảo 3
3 20138821 Phòng mượn tư chọn 320/320.1 LICH Sách tham khảo 4 Hạn trả:16-02-2022
4 20138822 Phòng mượn tư chọn 320/320.1 LICH Sách tham khảo 5
5 10116603 Phòng đọc mở 320/320.1 LICH Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào