Thông tin đầu mục
DDC 658
Tác giả CN Ngô, Kim Thanh
Nhan đề Bài tập quản trị chiến lược / Ngô Kim Thanh (Chủ biên), Trương Đức Lực, Nguyễn Hoài Dung,...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2015
Mô tả vật lý 335tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp
Tóm tắt Giới thiệu 60 bài tập tình huống, 30 dạng bài tập tính toán và vận dụng các kĩ thuật phân tích chiến lược cùng 155 câu hỏi ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm về quản trị chiến lược
Thuật ngữ chủ đề Chiến lược
Thuật ngữ chủ đề Bài tập
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản trị
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thanh Hương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoài Dung
Tác giả(bs) CN Trương, Đức Lực
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116545
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(4): 20138681-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128269
0022
004B45B87EF-085A-45A9-942F-379B61C7242C
005202011191600
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |a9786049279164|c69,000
039|y20201119160319|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bBAI
100 |aNgô, Kim Thanh|cPGS,TS
245 |aBài tập quản trị chiến lược / |cNgô Kim Thanh (Chủ biên), Trương Đức Lực, Nguyễn Hoài Dung,...
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2015
300 |a335tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp
520 |aGiới thiệu 60 bài tập tình huống, 30 dạng bài tập tính toán và vận dụng các kĩ thuật phân tích chiến lược cùng 155 câu hỏi ôn tập, câu hỏi trắc nghiệm về quản trị chiến lược
650 |aChiến lược
650 |aBài tập
653 |aQuản trị doanh nghiệp
653 |aQuản trị
700 |aHoàng, Thanh Hương
700 |aNguyễn, Hoài Dung
700 |aTrương, Đức Lực
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116545
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(4): 20138681-4
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sachmoi/19-11-2020/baitapquantrichienluoc (2)thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20138682 Phòng mượn tư chọn 658 BAI Sách tham khảo 3
2 20138683 Phòng mượn tư chọn 658 BAI Sách tham khảo 4
3 20138684 Phòng mượn tư chọn 658 BAI Sách tham khảo 5
4 10116545 Phòng đọc mở 658 BAI Sách tham khảo 1
5 20138681 Phòng mượn tư chọn 658 BAI Sách tham khảo 2
Không có liên kết tài liệu số nào