Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 895.922 NHÂN
    Nhận diện các xu hướng vận động và phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay /
DDC 895.922
Nhan đề Nhận diện các xu hướng vận động và phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thế Kỷ, Phan Trọng Thưởng, Hoàng Chương...
Thông tin xuất bản H : Chính trị Quốc gia, 2019
Mô tả vật lý 696 tr. ; 24 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
Tóm tắt Tập hợp các bài viết, bài tham luận trình bày những vấn đề lý luận chung về văn học, nghệ thuật. Phân tích thực trạng, các xu hướng vận động, phát triển của văn học và các loại hình nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu văn học
Thuật ngữ chủ đề Khuynh hướng phát triển
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Phan Trọng Thưởng
Tác giả(bs) CN Dương Trọng Dật
Tác giả(bs) CN Hoàng Chương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Kỷ
Tác giả(bs) TT Nguyễn Phương Diện
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116544
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128268
0022
004E33E1B12-26E2-4EDF-AF41-358C2DE04FB2
005202011191602
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045753668|cSb
039|y20201119160234|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bNHÂN
245 |aNhận diện các xu hướng vận động và phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay / |cNguyễn Thế Kỷ, Phan Trọng Thưởng, Hoàng Chương...
260 |aH : |bChính trị Quốc gia, |c2019
300 |a696 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương
520 |aTập hợp các bài viết, bài tham luận trình bày những vấn đề lý luận chung về văn học, nghệ thuật. Phân tích thực trạng, các xu hướng vận động, phát triển của văn học và các loại hình nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay
650 |aNghiên cứu văn học
650 |aKhuynh hướng phát triển
653 |aViệt Nam
700 |aPhan Trọng Thưởng
700 |aDương Trọng Dật
700 |aHoàng Chương
700 |aNguyễn Thế Kỷ
710 |aNguyễn Phương Diện
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116544
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach1119/nhandiencacxuhuong (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116544 Phòng đọc mở 895.922 NHÂN Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào