Thông tin đầu mục
  • Giáo trình
  • 330-334 GIAO
    Giáo trình thị trường tài chính và các định chế tài chính /
DDC 330-334
Tác giả CN Lê, Thị Tuyết Hoa
Nhan đề Giáo trình thị trường tài chính và các định chế tài chính / Lê Thị Tuyết Hoa (Chủ biên), Ngô Sỹ Nam, Đặng Văn Dân,...
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả vật lý 587tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về thị trường tài chính như: thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, cổ phiếu, ngoại hối, thị trường các công cụ phái sinh... và về các định chế tài chính như: ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ đầu tư,...
Thuật ngữ chủ đề Tài chính
Thuật ngữ chủ đề Thị trường
Từ khóa tự do Định chế
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Đặng, Văn Dân
Tác giả(bs) CN Dương, Thị Thùy An
Tác giả(bs) CN Ngô, Sỹ Nam
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Anh Thư
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(1): 90104284
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116542
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128266
0021
00404FE5579-36AB-494A-A70D-6CF4A5D04BF0
005202011191550
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786049223341|c150,000
039|y20201119155259|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a330-334|bGIAO
100 |aLê, Thị Tuyết Hoa|cPGS,TS
245 |aGiáo trình thị trường tài chính và các định chế tài chính / |cLê Thị Tuyết Hoa (Chủ biên), Ngô Sỹ Nam, Đặng Văn Dân,...
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bKinh tế Tp. Hồ Chí Minh, |c2016
300 |a587tr. ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
520 |aCung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về thị trường tài chính như: thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu, cổ phiếu, ngoại hối, thị trường các công cụ phái sinh... và về các định chế tài chính như: ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ đầu tư,...
650 |aTài chính
650 |aThị trường
653 |aĐịnh chế
653 |aGiáo trình
700 |aĐặng, Văn Dân
700 |aDương, Thị Thùy An
700 |aNgô, Sỹ Nam
700 |aVũ, Thị Anh Thư
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(1): 90104284
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116542
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sachmoi/18-11-2020/gtthitruongtaichinhthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116542 Phòng đọc mở 330-334 GIAO Giáo trình 1
2 90104284 Kho chất lượng cao 330-334 GIAO Giáo trình 2
Không có liên kết tài liệu số nào