Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 327 VÂN
    Vận động hành lang của Israel và chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ :
DDC 327
Tác giả CN Mearsheimer, John J.
Nhan đề Vận động hành lang của Israel và chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ : Sách tham khảo / John J. Mearheimer, Stephen M. Walt ; Biên dịch, h.đ.: Quế Chi, Vũ Thị Lanh
Thông tin xuất bản H : Chính trị Quốc gia, 2020
Mô tả vật lý 863tr : ảnh24 ; cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những ảnh hưởng của giới vận động hành lang của Israel lên chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ và tác động của nó đến lợi ích của cả hai nước: Hoa Kỳ, Israel và giới Lobby, Lobby Israel hành động
Thuật ngữ chủ đề Israel
Thuật ngữ chủ đề Chính sách đối ngoại
Từ khóa tự do Ngoại giao
Từ khóa tự do Vận động hành lang
Từ khóa tự do Mỹ
Tác giả(bs) CN Quế Chi
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Lanh
Tác giả(bs) CN Walt, Stephen M.
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116541
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128265
0022
00499A4CD26-8937-4FEE-8CFD-4F92ADC3B427
005202011191552
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045751725|cSb
039|y20201119155258|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a327|bVÂN
100 |aMearsheimer, John J.
245 |aVận động hành lang của Israel và chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ : |bSách tham khảo / |cJohn J. Mearheimer, Stephen M. Walt ; Biên dịch, h.đ.: Quế Chi, Vũ Thị Lanh
260 |aH : |bChính trị Quốc gia, |c2020
300 |a863tr : |bảnh24 ; |ccm.
520 |aNghiên cứu những ảnh hưởng của giới vận động hành lang của Israel lên chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ và tác động của nó đến lợi ích của cả hai nước: Hoa Kỳ, Israel và giới Lobby, Lobby Israel hành động
650 |aIsrael
650 |aChính sách đối ngoại
653 |aNgoại giao
653 |aVận động hành lang
653 |aMỹ
700 |aQuế Chi
700 |aVũ Thị Lanh
700 |aWalt, Stephen M.
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116541
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach259/sach1119/vandonghanhlang (2)thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116541 Phòng đọc mở 327 VÂN Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào