Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 959.7 CAC
    Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay /
DDC 959.7
Tác giả CN Phan, Huy Lê
Nhan đề Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay / Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang (Đồng chủ biên), Trương Hữu Quýnh...
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 551tr. ; 24cm.
Tóm tắt Gồm các bài nghiên cứu về quá trình hình thành, phát triển và biến đổi các giá trị truyền thống con người Việt Nam. Phân tích nội dung cấu thành của truyền thống con người Việt Nam trong mối quan hệ với bản sắc dân tộc, quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa mặt tích cực cần kế thừa, phát huy và mặt hạn chế, lỗi thời cần khắc phục, xoá bỏ từ đó đối chiếu với con người Việt Nam hiện nay
Thuật ngữ chủ đề Truyền thống
Thuật ngữ chủ đề Con người
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Trương, Hữu Quýnh
Tác giả(bs) CN Vũ, Minh Giang
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thừa Hỷ
Tác giả(bs) CN Vũ, Hồng Quân
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(1): 90104283
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10116537-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128262
0022
004F8FA35D8-8136-4D11-94B0-BAF985A344AE
005202011191525
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047370542|c250,000
039|y20201119152818|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bCAC
100 |aPhan, Huy Lê
245 |aCác giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay / |cPhan Huy Lê, Vũ Minh Giang (Đồng chủ biên), Trương Hữu Quýnh...
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a551tr. ; |c24cm.
520 |aGồm các bài nghiên cứu về quá trình hình thành, phát triển và biến đổi các giá trị truyền thống con người Việt Nam. Phân tích nội dung cấu thành của truyền thống con người Việt Nam trong mối quan hệ với bản sắc dân tộc, quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa mặt tích cực cần kế thừa, phát huy và mặt hạn chế, lỗi thời cần khắc phục, xoá bỏ từ đó đối chiếu với con người Việt Nam hiện nay
650 |aTruyền thống
650 |aCon người
653 |aLịch sử
653 |aViệt Nam
700 |aTrương, Hữu Quýnh
700 |aVũ, Minh Giang
700 |aNguyễn, Thừa Hỷ
700 |aVũ, Hồng Quân
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(1): 90104283
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10116537-8
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sachmoi/18-11-2020/cacgiatritruyenthongthumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116537 Phòng đọc mở 959.7 CAC Sách tham khảo 1
2 10116538 Phòng đọc mở 959.7 CAC Sách tham khảo 2
3 90104283 Kho chất lượng cao 959.7 CAC Sách tham khảo 3
Không có liên kết tài liệu số nào