Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV2-CTH HÔI
    Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh với việc xây dựng đô thị văn minh hiện nay :
DDC LV2-CTH
Tác giả CN Chu Minh
Nhan đề Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh với việc xây dựng đô thị văn minh hiện nay : LVThS Chính trị học: 8 31 02 01 / Chu Minh; Người hướng dẫn: TS Vụ Thị Loan
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
Mô tả vật lý 91 tr ; 30cm
Tóm tắt Hội Liên hiệp Phụ nữ với việc xây dựng đô thị văn minh;Hội Liên hiệp Phụ nữ với việc xây dựng đô thị văn minh ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Thực trạng và những vấn đề đặt ra; Một số định hướng, quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ với việc xây dựng đô thị văn minh ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Từ khóa tự do Cẩm Phả
Từ khóa tự do Đô thị văn minh
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Hội Liên hiệp Phụ nữ
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Loan
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104072
000 00000nam a2200000 a 4500
00127909
00242
004344FB526-F40F-4CEB-9D8E-C2830FFC3EEE
005202010261552
008 s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201026155240|bhangptt|y20200918152834|zhangptt
041|aVie
082|aLV2-CTH|bHÔI
100|aChu Minh
245|aHội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh với việc xây dựng đô thị văn minh hiện nay : |bLVThS Chính trị học: 8 31 02 01 / |cChu Minh; Người hướng dẫn: TS Vụ Thị Loan
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2019
300|a91 tr ; |c30cm
520|aHội Liên hiệp Phụ nữ với việc xây dựng đô thị văn minh;Hội Liên hiệp Phụ nữ với việc xây dựng đô thị văn minh ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Thực trạng và những vấn đề đặt ra; Một số định hướng, quan điểm và giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ với việc xây dựng đô thị văn minh ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
653|aCẩm Phả
653|aĐô thị văn minh
653|aQuảng Ninh
653|aXây dựng
653|aHội Liên hiệp Phụ nữ
700|aVũ, Thị Loan
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104072
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104072 Kho luận văn LV2-CTH HÔI Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào