Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ HUYÊN
    Huyện ủy Đan Phượng thành phố Hà Nội lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay :
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Đỗ Việt Hùng
Nhan đề Huyện ủy Đan Phượng thành phố Hà Nội lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 8310202 / Đỗ Việt Hùng; Người HDKH: TS Nguyễn Thọ Ánh
Thông tin xuất bản H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
Mô tả vật lý 120 tr ; 30cm
Tóm tắt Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đánh giá thực trạng Huyện ủy Đan Phượng lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện từ năm 2015 đến nay; chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm từ thực tiễn. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy Đan Phượng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Từ khóa tự do lãnh đạo
Từ khóa tự do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Đan Phượng
Từ khóa tự do Huyện ủy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thọ Ánh
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104063
000 00000nam a2200000 a 4500
00127901
00242
004A82A97D4-4D9B-4D18-952C-8C9B91EE5DA4
005202010261507
008 s2019 vm| vie
0091 0
020|cLC
039|a20201026150738|bhangptt|c20201026145848|dhangptt|y20200917155724|zhangptt
041|aVie
082|aLV11-XDĐ|bHUYÊN
100|aĐỗ Việt Hùng
245|aHuyện ủy Đan Phượng thành phố Hà Nội lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện nay : |bLVThS Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước: 8310202 / |cĐỗ Việt Hùng; Người HDKH: TS Nguyễn Thọ Ánh
260|aH. : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2019
300|a120 tr ; |c30cm
520|aLuận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đánh giá thực trạng Huyện ủy Đan Phượng lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện từ năm 2015 đến nay; chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và kinh nghiệm từ thực tiễn. Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Huyện ủy Đan Phượng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
653|alãnh đạo
653|aĐoàn TNCS Hồ Chí Minh
653|aHà Nội
653|aĐan Phượng
653|aHuyện ủy
700|aNguyễn Thọ Ánh
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104063
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/lvths179/doviethungthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104063 Kho luận văn LV11-XDĐ HUYÊN Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào