Thông tin đầu mục
  • Luận văn
  • LV11-XDĐ TINH
    Tỉnh ủy Bến Tre lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hiện nay :
DDC LV11-XDĐ
Tác giả CN Trần Thị Diễm
Nhan đề Tỉnh ủy Bến Tre lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hiện nay : LVThS Xây dựng Đảng và CQNN: 8310202 / Trần Thị Diễm; Người hướng dẫn: TS Trần Thị Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2020
Mô tả vật lý 138 tr. ; 30cm.
Tóm tắt Những vấn đề lý luận về tỉnh ủy Bến Tre lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh ủy Bến Tre lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; Phương hướng và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thời gian tỡi
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Bến Tre
Từ khóa tự do Hội Liên hiệp Phụ nữ
Từ khóa tự do Tỉnh ủy
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hương
Địa chỉ HVBCTTKho luận văn(1): 50104062
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127900
00242
00470A4B148-E684-4186-BADE-3783A2130945
005202010261514
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |cLC
039|a20201026151408|bhangptt|c20200917154536|dhangptt|y20200917153910|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |aLV11-XDĐ|bTINH
100 |aTrần Thị Diễm
245 |aTỉnh ủy Bến Tre lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hiện nay : |bLVThS Xây dựng Đảng và CQNN: 8310202 / |cTrần Thị Diễm; Người hướng dẫn: TS Trần Thị Hương
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2020
300 |a138 tr. ; |c30cm.
520 |aNhững vấn đề lý luận về tỉnh ủy Bến Tre lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh ủy Bến Tre lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hiện nay - Thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra; Phương hướng và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thời gian tỡi
653 |aLãnh đạo
653 |aBến Tre
653 |aHội Liên hiệp Phụ nữ
653 |aTỉnh ủy
700 |aTrần, Thị Hương|cTS|eNgười hướng dẫn
852|aHVBCTT|bKho luận văn|j(1): 50104062
8561|uhttp://thuvienajc.hcma.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/lvths179/tranthidiem2thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50104062 Kho luận văn LV11-XDĐ TINH Luận văn 1
Không có liên kết tài liệu số nào