Thông tin đầu mục
  • Giáo trình
  • 360-369 GIAO
    Giáo trình quản lý an sinh xã hội /
DDC 360-369
Tác giả CN Vũ, Thị Thu Quyên
Nhan đề Giáo trình quản lý an sinh xã hội / Vũ Thị Thu Quyên (Chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020
Mô tả vật lý 313tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Nhà nước và pháp luật
Tóm tắt Giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và vai trò của an sinh xã hội; nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản lý; tổ chức thực hiện về an sinh xã hội ở Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề An sinh xã hội
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Từ khóa tự do Quản lí
Chuyên ngành Quản lý nhà nước
Môn học Nhà nước và Pháp luật
Tác giả(bs) CN Cao, Thị Dung
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Diệu Linh
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30201246
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(5): 90103832-6
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(73): 30147236-308
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10116154
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20137478-97
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127463
0021
004A5D7563A-C1C4-4A04-BFC5-766F79CF6535
005202006200819
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048044435|c110,000
039|y20200620081915|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a360-369|bGIAO
100 |aVũ, Thị Thu Quyên|cTS
245 |aGiáo trình quản lý an sinh xã hội / |cVũ Thị Thu Quyên (Chủ biên)
260 |aHà Nội : |bThông tin và Truyền thông, |c2020
300 |a313tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Nhà nước và pháp luật
520 |aGiáo trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và vai trò của an sinh xã hội; nguyên tắc, nội dung, phương pháp quản lý; tổ chức thực hiện về an sinh xã hội ở Việt Nam.
650 |aAn sinh xã hội
650 |aGiáo trình
653 |aQuản lí
691 |aQuản lý nhà nước
692 |aNhà nước và Pháp luật
700 |aCao, Thị Dung
700 |aNguyễn, Hoàng Diệu Linh
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30201246
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(5): 90103832-6
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(73): 30147236-308
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10116154
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20137478-97
890|a100|b20|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10116154 Phòng đọc mở 360-369 GIAO Giáo trình 1
2 30201246 Kho cán bộ 360-369 GIAO Giáo trình 2
3 20137478 Phòng mượn tư chọn 360-369 GIAO Giáo trình 3 Hạn trả:02-04-2021
4 20137479 Phòng mượn tư chọn 360-369 GIAO Giáo trình 4 Hạn trả:26-03-2021
5 20137480 Phòng mượn tư chọn 360-369 GIAO Giáo trình 5 Hạn trả:26-03-2021
6 20137481 Phòng mượn tư chọn 360-369 GIAO Giáo trình 6 Hạn trả:26-03-2021
7 20137482 Phòng mượn tư chọn 360-369 GIAO Giáo trình 7 Hạn trả:05-03-2021
8 20137483 Phòng mượn tư chọn 360-369 GIAO Giáo trình 8 Hạn trả:05-03-2021
9 20137484 Phòng mượn tư chọn 360-369 GIAO Giáo trình 9 Hạn trả:02-04-2021
10 20137485 Phòng mượn tư chọn 360-369 GIAO Giáo trình 10 Hạn trả:02-04-2021
Không có liên kết tài liệu số nào