Thông tin đầu mục
  • Giáo trình
  • 320/320.1 GIAO
    Giáo trình chính trị học phát triển /
DDC 320/320.1
Tác giả CN Chủ biênVõ, Thị Hoa
Nhan đề Giáo trình chính trị học phát triển / Võ Thị Hoa (Chủ biên)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lý luận chính trị, 2019
Mô tả vật lý 282tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt Cuốn sách làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về triết lý phát triển xã hội; những lý thuyết về phát triển xã hội và phát triển xã hội bền vững; luận giải về sự tương tác của hệ thống chính trị, với tư cách là nhân tố cơ bản của chính trị và những nhân tố quốc tế đối với phát triển xã hội
Thuật ngữ chủ đề Phát triển
Thuật ngữ chủ đề Chính trị học
Từ khóa tự do Giáo trình
Khoa Chính trị học
Chuyên ngành Chính trị học phát triển
Tác giả(bs) CN Dương, Xuân Ngọc
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Huyên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Thảo
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30201204
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(10): 90103217-26
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(67): 30146273-339
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10115333-4
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20135657-76
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126635
0021
00404A5F864-558A-41B5-9570-F09510D47040
005201910081448
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786049622113|c68,000
039|y20191008145045|zluyenvth
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a320/320.1|bGIAO
100 |aVõ, Thị Hoa|cTS|eChủ biên
245 |aGiáo trình chính trị học phát triển / |cVõ Thị Hoa (Chủ biên)
260 |aHà Nội : |bLý luận chính trị, |c2019
300 |a282tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
520 |aCuốn sách làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về triết lý phát triển xã hội; những lý thuyết về phát triển xã hội và phát triển xã hội bền vững; luận giải về sự tương tác của hệ thống chính trị, với tư cách là nhân tố cơ bản của chính trị và những nhân tố quốc tế đối với phát triển xã hội
650 |aPhát triển
650 |aChính trị học
653 |aGiáo trình
690 |aChính trị học
691 |aChính trị học phát triển
700 |aDương, Xuân Ngọc
700 |aNguyễn, Hồng Sơn
700 |aNguyễn, Văn Huyên
700 |aNguyễn, Viết Thảo
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30201204
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(10): 90103217-26
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(67): 30146273-339
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10115333-4
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20135657-76
890|a100|b24|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10115333 Phòng đọc mở 320/320.1 GIAO Giáo trình 1
2 10115334 Phòng đọc mở 320/320.1 GIAO Giáo trình 2
3 20135657 Phòng mượn tư chọn 320/320.1 GIAO Giáo trình 3
4 20135658 Phòng mượn tư chọn 320/320.1 GIAO Giáo trình 4
5 20135659 Phòng mượn tư chọn 320/320.1 GIAO Giáo trình 5
6 20135660 Phòng mượn tư chọn 320/320.1 GIAO Giáo trình 6
7 20135661 Phòng mượn tư chọn 320/320.1 GIAO Giáo trình 7
8 20135662 Phòng mượn tư chọn 320/320.1 GIAO Giáo trình 8
9 20135663 Phòng mượn tư chọn 320/320.1 GIAO Giáo trình 9
10 20135664 Phòng mượn tư chọn 320/320.1 GIAO Giáo trình 10
Không có liên kết tài liệu số nào