Thông tin đầu mục
DDC 910
Tác giả CN Trương, Thị Kim Chuyên
Nhan đề Vùng đất Nam Bộ. Tập 1, Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái / B.s.: Trương Thị Kim Chuyên (ch.b), Lê Xuân Thuyên, Nguyễn Mỹ Phi Long...
Thông tin xuất bản H : Chính trị Quốc gia, 2017
Mô tả vật lý 347tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày về quá trình hình thành và phát triển các yếu tố tự nhiên của vùng Nam Bộ. Tác động của điều kiện địa lý tự nhiên, môi trường sinh thái đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hoá vùng Nam Bộ. Nam Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Thuật ngữ chủ đề Môi trường sinh thái
Thuật ngữ chủ đề Điều kiện tự nhiên
Từ khóa tự do Nam Bộ
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10113045
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123457
0022
004A6941F47-DCC4-42B8-A562-18B4D09FB1B1
005201809071545
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786045724927|cSb
039|y20180907154510|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a910|bVUNG
100 |aTrương, Thị Kim Chuyên
245 |aVùng đất Nam Bộ. |nTập 1, |pĐiều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái / |cB.s.: Trương Thị Kim Chuyên (ch.b), Lê Xuân Thuyên, Nguyễn Mỹ Phi Long...
260 |aH : |bChính trị Quốc gia, |c2017
300 |a347tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày về quá trình hình thành và phát triển các yếu tố tự nhiên của vùng Nam Bộ. Tác động của điều kiện địa lý tự nhiên, môi trường sinh thái đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hoá vùng Nam Bộ. Nam Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu
650 |aMôi trường sinh thái
650 |aĐiều kiện tự nhiên
653 |aNam Bộ
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10113045
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10113045 Phòng đọc mở 910 VUNG Sách tham khảo 1
Không có liên kết tài liệu số nào