Thông tin đầu mục
DDC 070/070.4
Tác giả CN Nguyễn, Thị Trường Giang
Nhan đề Báo chí và truyền thông đa phương tiện : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang (ch.b.), Đinh Hồng Anh, Trần Thị Phương Lan...
Thông tin xuất bản H : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 514 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm.
Tóm tắt Tổng quan về báo chí và truyền thông đa phương tiện. Trình bày về các xu thế phát triển của báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số, hội tụ truyền thông và toà soạn hội tụ, nhà báo đa phương tiện, tác phẩm báo chí đa phương tiện, công chúng báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên mới, truyền thông xã hội và "nhà báo công dân"
Thuật ngữ chủ đề Báo chí
Thuật ngữ chủ đề Truyền thông đa phương tiện
Thuật ngữ chủ đề Sách chuyên khảo
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30200180
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(5): 90100975-9
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(72): 30118668-739
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10112629-30
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20130237-56
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121512
0022
004777B3B09-B346-4D6A-A456-504C88EAE14B
005201712290836
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786046294801|c168000 đ
039|a20171229083609|bhangptt|c20171229083520|dhangptt|y20171229083329|zhangptt
040 |aHVBC
041 |avie
044 |avm
082 |a070/070.4|bBAO
100 |aNguyễn, Thị Trường Giang|cPGS. TS
245 |aBáo chí và truyền thông đa phương tiện : |b Sách chuyên khảo / |cNguyễn Thị Trường Giang (ch.b.), Đinh Hồng Anh, Trần Thị Phương Lan...
260 |aH : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2017
300 |a514 tr. : |bảnh, bảng ; |c24 cm.
520|aTổng quan về báo chí và truyền thông đa phương tiện. Trình bày về các xu thế phát triển của báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số, hội tụ truyền thông và toà soạn hội tụ, nhà báo đa phương tiện, tác phẩm báo chí đa phương tiện, công chúng báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên mới, truyền thông xã hội và "nhà báo công dân"
650|aBáo chí
650|aTruyền thông đa phương tiện
650|aSách chuyên khảo
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30200180
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(5): 90100975-9
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(72): 30118668-739
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10112629-30
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20130237-56
890|a100|b145|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20130237 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BAO Sách tham khảo 1
2 20130238 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BAO Sách tham khảo 2 Hạn trả:15-01-2020
3 20130239 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BAO Sách tham khảo 3
4 20130240 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BAO Sách tham khảo 4
5 20130241 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BAO Sách tham khảo 5
6 20130242 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BAO Sách tham khảo 6
7 20130243 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BAO Sách tham khảo 7
8 20130244 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BAO Sách tham khảo 8
9 20130245 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BAO Sách tham khảo 9
10 20130246 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 BAO Sách tham khảo 10
Không có liên kết tài liệu số nào