Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 321/322 THÊ
    Thể chế chính trị thế giới đương đại /
DDC 321/322
Nhan đề Thể chế chính trị thế giới đương đại /
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2003
Mô tả vật lý 455tr ; 20,5cm
Tùng thư Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phân viện Báo chí và Tuyên truyền - Khoa chính trị học
Tóm tắt Quá trình hình thành và đặc trưng cơ bản của một số thể chế chính trị trong một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới
Từ khóa tự do Asean
Từ khóa tự do Cộng hoà
Từ khóa tự do Quân chủ
Từ khóa tự do Thể chế chính trị
Từ khóa tự do Thế giới
Khoa Chính trị học
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30200511
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(10): 90103413-22
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(49): 30117605-53
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(1): 10102313
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(30): 20111368-86, 20136428-38
000 00000nam a2200000 a 4500
0011552
0022
0041694
005201711081411
008 s2003 vm| vie
0091 0
020|c39000 đ
039|a20171108141127|bdonntl|c20171108140816|ddonntl|y20171013170414|zajclib
041|aVie
082|a321/322|bTHÊ
245|aThể chế chính trị thế giới đương đại /
260|aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2003
300|a455tr ; |c20,5cm
490|aHọc viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phân viện Báo chí và Tuyên truyền - Khoa chính trị học
520|aQuá trình hình thành và đặc trưng cơ bản của một số thể chế chính trị trong một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới
653|aAsean
653|aCộng hoà
653|aQuân chủ
653|aThể chế chính trị
653|aThế giới
690|aChính trị học
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30200511
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(10): 90103413-22
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(49): 30117605-53
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(1): 10102313
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(30): 20111368-86, 20136428-38
890|a91|b139|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20111369 Phòng mượn tư chọn 321/322 THÊ Sách tham khảo 2
2 20111370 Phòng mượn tư chọn 321/322 THÊ Sách tham khảo 3
3 20111371 Phòng mượn tư chọn 321/322 THÊ Sách tham khảo 4
4 20111372 Phòng mượn tư chọn 321/322 THÊ Sách tham khảo 5 Hạn trả:09-12-2020
5 20111373 Phòng mượn tư chọn 321/322 THÊ Sách tham khảo 6
6 20111374 Phòng mượn tư chọn 321/322 THÊ Sách tham khảo 7
7 20111375 Phòng mượn tư chọn 321/322 THÊ Sách tham khảo 8
8 20111376 Phòng mượn tư chọn 321/322 THÊ Sách tham khảo 9 Hạn trả:12-02-2019
9 20111377 Phòng mượn tư chọn 321/322 THÊ Sách tham khảo 10 Hạn trả:24-12-2020
10 20111378 Phòng mượn tư chọn 321/322 THÊ Sách tham khảo 11
Không có liên kết tài liệu số nào