Thông tin đầu mục
  • Sách tham khảo
  • 400-410 MÔT
    Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí /
DDC 400-410
Tác giả CN Hoàng, Anh
Nhan đề Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí / TS Hoàng Anh
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2003
Mô tả vật lý 230tr ; 19cm
Tóm tắt Các bài viết đề cập một số vấn đề bức xúc nhưng chưa được đề cập đến như: Đặc điểm ngôn ngữ Báo chí, sự kết hợp khuôn mẫu và biểu cảm, cách tạo giá trị biểu cảm trong ngôn ngữ Báo chí...
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Sử dụng
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30200476
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(10): 90100501-5, 90101367-71
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(59): 30120186-244
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10108160, 10108852
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(13): 20119874-86
000 00000nam a2200000 a 4500
0011533
0022
0041672
005201711291122
008 s2003 vm| vie
0091 0
020|c23000 đ
039|a20171129112257|boanhntk|c20171021000936|dtinhtx|y20171013170412|zajclib
041|aVie
082|a400-410|bMÔT
100|aHoàng, Anh|cTS
245|aMột số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí / |cTS Hoàng Anh
260|aH. : |bLao động, |c2003
300|a230tr ; |c19cm
520|aCác bài viết đề cập một số vấn đề bức xúc nhưng chưa được đề cập đến như: Đặc điểm ngôn ngữ Báo chí, sự kết hợp khuôn mẫu và biểu cảm, cách tạo giá trị biểu cảm trong ngôn ngữ Báo chí...
653|aBáo chí
653|aNgôn ngữ
653|aSử dụng
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30200476
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(10): 90100501-5, 90101367-71
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(59): 30120186-244
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10108160, 10108852
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(13): 20119874-86
890|a85|b14|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20119874 Phòng mượn tư chọn 400-410 MÔT Sách tham khảo 1
2 20119875 Phòng mượn tư chọn 400-410 MÔT Sách tham khảo 2 Hạn trả:03-12-2020
3 20119876 Phòng mượn tư chọn 400-410 MÔT Sách tham khảo 3 Hạn trả:30-11-2020
4 20119877 Phòng mượn tư chọn 400-410 MÔT Sách tham khảo 4 Hạn trả:03-12-2020
5 20119878 Phòng mượn tư chọn 400-410 MÔT Sách tham khảo 5 Hạn trả:02-12-2020
6 20119879 Phòng mượn tư chọn 400-410 MÔT Sách tham khảo 6
7 20119880 Phòng mượn tư chọn 400-410 MÔT Sách tham khảo 7
8 20119881 Phòng mượn tư chọn 400-410 MÔT Sách tham khảo 8
9 20119882 Phòng mượn tư chọn 400-410 MÔT Sách tham khảo 9 Hạn trả:26-11-2020
10 20119883 Phòng mượn tư chọn 400-410 MÔT Sách tham khảo 10
Không có liên kết tài liệu số nào