Thông tin đầu mục
  • Giáo trình
  • 070/070.4 GIAO
    Giáo trình tâm lý học báo chí /
DDC 070/070.4
Tác giả CN Đỗ Thị Thu Hằng
Nhan đề Giáo trình tâm lý học báo chí / TS. Đỗ Thị Thu Hằng
Thông tin xuất bản HCM : Đại học Quốc gia, 2013
Mô tả vật lý 161tr ; 20.5cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt Cuốn sách gồm 5 chương trình bày tổng quan về tâm lý học và tâm ly học báo chí; tâm lý sáng tạo của người làm báo; giao tiếp báo chí; tâm lý tiếp nhận sản phẩm báo chí của công chúng; kỹ năng viết báo và tổ chức sản phẩm báo chí tiếp cận tâm lý công chúng.
Từ khóa tự do Báo chí
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tâm lí học
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thu Hằng
Địa chỉ HVBCTTKho cán bộ(1): 30200327
Địa chỉ HVBCTTKho chất lượng cao(10): 90100281-5, 90101177-81
Địa chỉ HVBCTTKho nhiều bản(66): 30120413-78
Địa chỉ HVBCTTPhòng đọc mở(2): 10100396-7
Địa chỉ HVBCTTPhòng mượn tư chọn(20): 20100040-59
000 00000nam a2200000 a 4500
00112236
0021
00412855
005201710210919
008 s2013 vm| vie
0091 0
020|c49.000đ
039|a20171021091944|bdonntl|c20171021012501|dtinhtx|y20171013171816|zajclib
041|aVie
082|a070/070.4|bGIAO
100|aĐỗ Thị Thu Hằng
245|aGiáo trình tâm lý học báo chí / |cTS. Đỗ Thị Thu Hằng
260|aHCM : |bĐại học Quốc gia, |c2013
300|a161tr ; |c20.5cm
500|aĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
520|aCuốn sách gồm 5 chương trình bày tổng quan về tâm lý học và tâm ly học báo chí; tâm lý sáng tạo của người làm báo; giao tiếp báo chí; tâm lý tiếp nhận sản phẩm báo chí của công chúng; kỹ năng viết báo và tổ chức sản phẩm báo chí tiếp cận tâm lý công chúng.
653|aBáo chí
653|aGiáo trình
653|aTâm lí học
700|aĐỗ Thị Thu Hằng
852|aHVBCTT|bKho cán bộ|j(1): 30200327
852|aHVBCTT|bKho chất lượng cao|j(10): 90100281-5, 90101177-81
852|aHVBCTT|bKho nhiều bản|j(66): 30120413-78
852|aHVBCTT|bPhòng đọc mở|j(2): 10100396-7
852|aHVBCTT|bPhòng mượn tư chọn|j(20): 20100040-59
890|a99|b38
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20100045 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 GIAO Giáo trình 6
2 20100040 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 GIAO Giáo trình 1
3 20100041 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 GIAO Giáo trình 2
4 20100042 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 GIAO Giáo trình 3 Hạn trả:28-05-2020
5 20100043 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 GIAO Giáo trình 4
6 20100044 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 GIAO Giáo trình 5
7 20100046 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 GIAO Giáo trình 7
8 20100047 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 GIAO Giáo trình 8
9 20100048 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 GIAO Giáo trình 9
10 20100049 Phòng mượn tư chọn 070/070.4 GIAO Giáo trình 10
Không có liên kết tài liệu số nào