TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chống phân biệt đối xử từ góc độ luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia / Nguyễn Hiền Phương, Đào Lệ Thu (ch.b.)
Hà Nội : Lao động, 2020
527tr. ; 20.5cm.

Trình bày chống phân biệt đối xử - một bảo đảm quyền con người trong pháp luật quốc tế và khu vực, chống phân biệt đối xử với trẻ em từ góc độ luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia, chống phân biệt đối xử với trẻ em phạm tội từ góc độ pháp luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1