TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Báo chí và truyền thông đa phương tiện : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang (ch.b.), Đinh Hồng Anh, Trần Thị Phương Lan...
H : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
514 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm.

Tổng quan về báo chí và truyền thông đa phương tiện. Trình bày về các xu thế phát triển của báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số, hội tụ truyền thông và toà soạn hội tụ, nhà báo đa phương tiện, tác phẩm báo chí đa phương tiện, công chúng báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên mới, truyền thông xã hội và "nhà báo công dân"
Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:145) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1