TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bình luận khoa học Bộ luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 / TS. Nguyễn Minh Tuấn chủ biên
H. : Tư pháp, 2016
1039 tr ; 24 cm

Nội dung sách được biên soạn trên cơ sở phân tích nội dung từng khoản của các điều luật. Các quy định phức tạp đều có ví dụ thực tiễn để phân tích, giúp bạn đọc hiểu đúng tinh thần của điều luật để áp dụng trong thực tế cuộc sống của mình.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình luật dân sự Việt Nam. Tập 2 / Nguyễn Minh Tuấn,...[và những người khác]
Hà Nội : Công an nhân dân, 1997
406tr. ; 20.5cm.

Trình bày những vấn đề về Luật Dân sự Việt Nam: nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; giới thiệu một số hợp đồng dân sự thông dụng như: hợp đồng trao đổi tài sản, hợp đồng tặng cho tài sản,...; các vấn đề về hứa thưởng, thi có giải và thực hiện công việc không có uỷ quyền, nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật; trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Luật Dân sự Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Một số vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng / Nguyễn Minh Tuấn (Chủ biên)
Hà Nội : Thông Tấn, 2018
387tr. ; 27cm.

Ngoài những nội dung chủ yếu về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, cuốn sách còn trình bày một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng theo chức năng, nhiệm vụ chung của các tổ chức đảng là lãnh đạo và xây dựng nội bộ Đảng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay : Đề tài khoa học trọng điểm cấp cơ sở / PGS, TS Trần Thị Anh Đào,...[và những người khác]
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
129tr. ; 30 cm.

Một số vấn đề lý luận về chất lượng lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực trạng và bài học kinh nghiệm về chất lượng lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn : Sách tham khảo / Vũ Công Giao,...[và những người khác] đồng chủ biên
Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2017
338tr. ; 24cm.

Gồm các bài tham luận bàn về các vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý xã hội, qua đó đề xuất những phương hướng và giải pháp thúc đẩy các nguyên tắc của quản trị tốt phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta trong thời gian tới.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2