TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ảnh hưởng kinh dịch trong văn học và cuộc sống / Mộng Bình Sơn
H. : Văn học, 1996
407tr ; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đại cương triết học Đông phương / Nguyễn ước
H. : Tri thức, 2009
575tr ; 24cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đạo đức kinh / Lão Tử; Nguyễn Đức Tôn dịch và chú giải
Hà Nội : Thế giới, 2018
267tr. ; 20,5cm.

Giới thiệu sơ lược về Lão Tử và tác phẩm "Đạo đức kinh". Luận giải về "đạo" theo quan điểm của ông cũng như về lối sống cao thượng và thuật lãnh đạo chỉ huy cho tầng lớp lãnh đạo phong kiến xưa.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đông phương triết học cương yếu / Lý Minh Tuấn
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019
623tr. ; 23cm.

Giới thiệu những nét đại cương và tinh tuý của triết học Đông phương thông qua tìm hiểu lịch sử tư tưởng triết học Trung Hoa, Ấn Độ và Việt Nam. Trình bày những điểm khác biệt căn bản giữa triết học Đông phương và Tây phương
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Đông Tây kim cổ tinh hoa / Thái Bạch
Đồng Tháp. : Nxb Đồng Tháp, 1992
303tr ; 19cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8 of 8