TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình lịch sử thế giới (Chuyên đề) : Giáo trình nội bộ / Nguyễn Thị Hảo CNĐT
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
137tr ; 30cm

Các quốc gia cổ đại phương Đông, phương tây; Các quốc gia phong kiến phương Đông, phương Tây; Chủ nghĩa tư bản thế giới; CNXH thế giới từ 1917 đến nay...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đường lối công nghiệp hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 / ThS Nguyễn Thành Long, PGS,TS Phạm Xuân Mỹ
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2015
72tr. ; 30 cm.

Đường lối công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. Đường lối công nghiệp hóa trong những năm 1986 - 1996. Thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm của Đảng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam : Giáo trình nội bộ / PGS,TS Phạm Xuân Mỹ chủ biên, ...[và những người khác]
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017
115tr. ; 30 cm.

Trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học Đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơ sở hình thành và đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng thời kỳ trước đổi mới. Đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng thời kỳ đổi mới (1986 - 2016)
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Khoa lịch sử Đảng - Học viện Báo chí và tuyên truyền 45 năm xây dựng và trưởng thành (1962-2007) : KLTN Lịch sử Đảng: 08.11.01 / Lỗ Thị Loan; Người hướng dẫn: TS.Phạm Xuân Mỹ
H. : Học viện Báo chí & Tuyên truyền, 2007
74tr, ph.l ; 30cm

Khoa Lịch sử Đảng từ khi thành lập đến thời kỳ đào tạo chuyên ngành Lịch sử Đảng (1962-1990).Thời kỳ phát triển và mở rộng đào tạo đại học (1991-2007)
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Phương pháp giảng dạy lịch sử Đảng và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Giáo trình nội bộ / TS Phùng Thị Hiển chủ nhiệm; Nguyễn Phạm Lệ Hằng thư kí
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017
88tr. ; 30 cm.

Phương pháp nghiên cứu tác phẩm kinh điển, văn kiện Đảng. Phương pháp biên soạn Lịch sử Đảng, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phương pháp xemina,...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2