TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Báo chí và truyền thông đa phương tiện : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang (ch.b.), Đinh Hồng Anh, Trần Thị Phương Lan...
H : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
514 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm.

Tổng quan về báo chí và truyền thông đa phương tiện. Trình bày về các xu thế phát triển của báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số, hội tụ truyền thông và toà soạn hội tụ, nhà báo đa phương tiện, tác phẩm báo chí đa phương tiện, công chúng báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên mới, truyền thông xã hội và "nhà báo công dân"
Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:145) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Multimedia and Hypertext : the internet and beyond
London : Academic Press, 1995
480p. ; 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Nhu cầu, kinh nghiệm đào tạo truyền thông đại chúng và truyền thông đa phương tiện
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2018
138 tr. ; 30 cm.
Khoa Báo chí
Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo truyền thông đại chúng và truyền thông đa phương tiện ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới; nhận diện xu thế phát triển của truyền thông đa phương tiện và truyền thông đại chúng; các vấn đề trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của hai ngành này....
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Phương thức tổ chức, quản lý sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện cho báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay : LVThS Báo chí học ngành Quản lí Báo chí truyền thông: 60 32 01 01 / Nguyễn Chí Thiềng; Người hướng dẫn khoa học: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Tp. Hồ Chí Minh : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2017
149tr. ; 30cm.

Thông qua nghiên cứu lý thuyết và khảo sát thực tế phương thức tổ chức, quản lý sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện tại một số cơ quan báo chí và báo mạng điện tử ở Việt Nam, luận văn góp phần củng cố thêm khung lý thuyết về phương thức tổ chức, quản lý sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện, và những kinh nghiệm, cách thức tổ chức, quản lý sản xuất các sản phẩm này trong thực tiễn, góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức, quản lý sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện ở các tòa soạn báo mạng điện tử ở nước ta.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Quản lý nội dung và tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện quảng bá hình ảnh địa phương trên sóng truyền hình và cổng thông tin điện tử từ tỉnh Thái Nguyên. 8320101 : LV ThS Báo chí học CN: Quản lý báo chí truyền thông / Trần Thị Nhung; Người hướng dẫn KH: Nguyễn Ngọc Oanh
Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2021
140 tr. ; 30 cm.

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nội dung và tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện quảng bá hình ảnh địa phương trên sóng truyền hình và ở cổng thông tin điện tử; Thực trạng quản lý nội dung và tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện quảng bá hình ảnh địa phương trên sóng truyền hình và cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên; Những vấn đề đặt ra và giải pháp tăng cường quản lý nội dung, tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện quảng bá hình ảnh địa phương trên sóng truyền hình và cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2 of 2