TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các công ước cơ bản về quyền con người / Đặng Trung Hà h.đ.
H. : Chính trị Quốc gia, 2011
246tr. ; 24cm

Giới thiệu tuyên ngôn thế giới về quyền con người và một số văn bản quan trọng liên quan đến quyền con người như: công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng, công ước về trấn áp việc buôn bán người và bóc lột mại dâm người khác, công ước về quyền cải chính quốc tế, công ước các quyền chính trị của phụ nữ, công ước về loại trừ các hình thức phân biệt chủng tộc, công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
CEDAW and the human rights based approach to programming
NY : Unifem, 2003
84p. ; 20cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chống phân biệt đối xử từ góc độ luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia / Nguyễn Hiền Phương, Đào Lệ Thu (ch.b.)
Hà Nội : Lao động, 2020
527tr. ; 20.5cm.

Trình bày chống phân biệt đối xử - một bảo đảm quyền con người trong pháp luật quốc tế và khu vực, chống phân biệt đối xử với trẻ em từ góc độ luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia, chống phân biệt đối xử với trẻ em phạm tội từ góc độ pháp luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Dân chủ nhân quyền - giá trị toàn cầu và đặc thù quốc gia
H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011
471tr ; 24cm

Nêu lên những vấn đề chung về dân chủ, về nhân quyền; phân tích, phê phán nhiều luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch về vấn đề này.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
       1  2 of 2