TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình lịch sử thế giới (Chuyên đề) : Giáo trình nội bộ / Nguyễn Thị Hảo CNĐT
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2019
137tr ; 30cm

Các quốc gia cổ đại phương Đông, phương tây; Các quốc gia phong kiến phương Đông, phương Tây; Chủ nghĩa tư bản thế giới; CNXH thế giới từ 1917 đến nay...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Một số chuyên đề lịch sử thế giới : Giáo trình nội bộ / PGS,TS. Cao Văn Liên
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014
137tr ; 30cm

Đề tài làm sáng tỏ những sự kiện, lịch sử thế giới từ tiền sử đến kì hiện đại mà các tài liệu khác chưa làm rõ. Rút ra những bài học kinh nghiệm thành công hay thất bại trong lịch sử để con người hiện tại học tập quá khứ, không lặp lại những thất bại cho xã hội hiện tại và tương lai không chịu tổn thất bởi những sai lầm của các chính trị gia.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
10 đại mỹ nhân Trung Quốc / Huyền Cơ biên soạn
H. : Nxb Trẻ, 2007
496 tr ; 19 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
10 vị thánh trong lịch sử trung quốc / Lâm Trinh, Lâm Thủy
H. : Văn hóa-Thông tin, 2008
147tr ; 20.5cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917 - 2017): giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại
Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2018
940tr. ; 24cm.

Tập hợp các bài viết từ Hội thảo cấp Nhà nước về Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại; Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới; Cách mạng Tháng Mười Nga và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 274