TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
"Thông tin đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình trên báo Quân đội nhân dân" (Khảo sát từ tháng 01/2009 đến 6/2012) : LVThS Truyền thông đại chúng. CN: Báo chí học: 60.32.01 / Nguyễn Quang Vững; Người hướng dẫn KH: TS. Lê Thị Nhã
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2012
143 tr ; 30 cm

Trình bày những vấn đề lý luận về diễn biến hoà bình và thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống DBHB trên báo Quân đội nhân dân; khảo sát, phân tích những tác phẩm đấu tranh phòng, chống DBHB đăng tải trên hai chuyên mục "Làm thất bại chiến lược DBHB" và "Phòng, chống DBHB" của Quân đội nhân dân, tổng kết bài học kinh nghiệm, rút ra thành công, hạn chế; đề xuất yêu cầu và một số giải pháp cơ bản.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới / Nguyễn Thị Trường Giang sưu tầm và biên soạn
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
682tr ; 24cm

Trình bày những vấn đề cơ bản của các qui tắc đạo đức nghề báo trên thế giới và Việt Nam; một số bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới
Đầu mục:51 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới / TS Nguyễn Thị Trường Giang
H. : Chính trị Quốc gia, 2014
760tr ; 24cm

Trình bày những vấn đề cơ bản của các qui tắc đạo đức nghề báo trên thế giới và Việt Nam;một số bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:22) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
100 câu hỏi về cách viết báo
H. : Lý luận chính trị, 2004
223tr. ; 19cm


Đầu mục:36 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
2006 những sự kiện báo chí nổi bật
H. : Thông tấn, 2007
216tr ; 24cm

Những sự kiện lớn trên thế giới: cuộc chiến Israel - Lebanon, khủng hoảng hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên; những nhân vật tiêu biểu, những giải thưởng, những thương hiệu, sản phẩm được bình chọn trong năm của Việt Nam
Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 252