TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
H. : Chính trị quốc gia, 2007
422tr ; 19cm

Những câu chuyện của những người có điều kiện tiếp xúc, gặp gỡ Bác Hồ.Mỗi câu chuyện là một bài học bổ ích thể hiện tình cảm và lòng tin vững chắc của Bác vào khả năng và phẩm giá tốt đòp của con người.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
999 lời tục ngữ - ca dao Việt Nam về thực hành đạo đức : Sưu tầm - Tuyển chọn - Giải thích - Bình luận / Nguyễn Nghĩa Dân
H. : Khoa học xã hội, 2015
233tr ; 20.5cm

Trình bày khái quát về đạo đức trong tục ngữ, ca dao Việt Nam. Sưu tầm, tuyển chọn, giải thích, bình luận tục ngữ, ca dao Việt Nam về đạo đức. Bảng tra cứu theo hệ thống các hành vi đạo đức
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đến đạo đức truyền thống Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Triết học, mã số: 60.22.80 / Nguyễn Thị Huyền Chi; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Hùng Hậu
H. : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2011
107tr ; 30cm

Nghiên cứu đạo đức, đạo đức truyền thống; Những khía cạnh ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đến đạo đức truyền thống Việt Nam.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bác Hồ biểu tượng mẫu mực của tình yêu thương con người / Sơn Tùng
Hà Nội : Thanh niên, 2017
311 tr. ; 20,5 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bàn về đạo đức / C. Mác, F. Ăngghen, V.I. Lênin
Hà Nội : Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học, 1972
294tr. ; 19cm.

Trích dẫn các tác phẩm của Mác, ừngghen, Lênin về bản chất, nguồn gốc, quy luật hình và phát triển của đạo đức; Nội dung, đặc điểm, phương hướng biện pháp giáo dục đạo đức cộng sản. Phần đầu là bài giới thiệu của Vũ Khiêu.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 37