TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
100 câu hỏi lý luận chung về nhà nước và pháp luật / Nguyễn Thanh Bình, Trần Thái Dương
H. : Công an nhân dân, 1996
278tr ; 19cm

Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật nêu câu hỏi về từng vấn đề cụ thể và trả lời từng vấn đề đó
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
100 câu hỏi về luật tố tụng hình sự
H. : Pháp lý, 1989
78 tr ; 19 cm

Luật tố tụng hình sự là gì? tư tưởng mới và những nguyên tắc cơ bảncủa luật tố tụng hình sự của ta. Công tác điều tra, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan điều tra, khởi tố, bắt người, tạm giữ, tạm giam. về công tác xét xử: sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, thi hành thẩm.
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
100 câu hỏi về thừa kế theo Bộ luật dân sự / Luật sư Lê Kim Quế
H. : Chính trị quốc gia, 1996
139tr ; 19cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
150 câu hỏi và trả lời về pháp luật hôn nhân và gia đình / LS.Nguyễn Thế Giai
H. : Chính trị quốc gia, 1999
341tr. ; 19cm

Câu hỏi và trả lời về những quy định hiện hành của luật hôn nhân và gia đình được trình bày theo từng chương trong luật
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 141