TÌM LƯỚT
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1930 - 2019) / B.s.: Phạm Chí Thành (ch.b.), Phạm Văn Linh, Đỗ Quang Dũng...
H : Chính trị Quốc gia, 2019
544 tr. ; 24 cm.

Giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng có kèm theo ảnh, lý lịch trích ngang của từng đồng chí; danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo từng khoá (1930-2019)
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1