Tháng 1/2020: CHỦ ĐỀ VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI

 (Click vào tên sách để xem tóm tắt nội dung)

STT

Tên sách

1

PGS. TS. Hoàng Xuân Chinh:

Các nền văn hóa cổ Việt Nam (từ thời nguyên thủy đến thế kỷ 19)

Nhà xuất bản Văn hóa thông tin
Hà Nội, 2009

2

Đào Duy Anh:

Việt Nam văn hóa sử cương

Nhà xuất bản Nhã Nam
Hà Nội, 2015

3

GS. Vũ Ngọc Khánh:

Việt Nam phong tục toàn biên

Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
Hà Nội, 2018

4

Nguyễn Đăng Duy:

Văn hóa tâm linh

Nhà xuất bản Hà Nội
Hà Nội, 1996

5

Nguyễn Vinh Phúc - Nguyễn Duy Hinh:

Các Thành Hoàng & tín ngưỡng Thăng Long - Hà Nội

Nhà xuất bản Lao Động
Hà Nội, 2009

6

Vũ Thụy An (biên soạn):

Lễ hội Việt Nam

Nhà xuất bản Thanh niên
Hà Nội, 2015

7

Nhóm Trí Thức Việt:

Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành

Nhà xuất bản Hồng Đức
Hà Nội, 2017

8

Nhóm Trí Thức Việt:

Các di tích lịch sử - văn hóa tín ngưỡng nổi tiếng Việt Nam

Nhà xuất bản Lao động
Hà Nội, 2013

9

Nhất Thanh:

Đất lề quê thói

Nhà xuất bản Văn học
Hà Nội, 2016

10

Trang Thanh Hiền:

Tranh Tết

Nhà xuất bản Thế giới
Hà Nội, 2019

11

Nguyễn Hữu Hiệp:

Dân ta ăn Tết

Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Hà Nội, 2015

12

Vũ Ngọc Khánh:

Văn thần Việt Nam

Nhà xuất bản Văn hóa thông tin
Hà Nội, 2006 

13

Nguyễn Hoàng Điệp (chủ biên):

Các vị tư nghiệp và tế tửu Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội

Nhà xuất bản Văn hóa thông tin
Hà Nội, 2010

14

GS. Phong Lê:

85 chân dung văn hóa văn chương Việt

Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông
Hà Nội, 2018

15

Quỳnh Cư - Văn Lang -  Nguyễn Anh:

Danh nhân đất Việt (trọn bộ 4 tập)

Nhà xuất bản Thanh niên
Hà Nội, 1998

16

Đàm Hà Phú:

Đi xuyên Hà Nội

Nhà xuất bản Hội Nhà văn
Hà Nội, 2015

17

Nguyễn Ngọc Tiến:

Sài Gòn bao nhớ

Nhà xuất bản Tr
Hà Nội, 2015