Các di tích lịch sử - văn hóa tín ngưỡng nổi tiếng Việt Nam

Tác giả: Nhóm Trí Thức Việt (biên soạn)

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2019

Môn loại: 959.7

Nơi lưu trữ: Phòng đọc, phòng mượn

 

Lịch sử lâu đời của dân tộc ta được lưu giữ qua những trang huyền thoại, ca dao tục ngữ, chuyện kể dân gian, bên cạnh đó, sự trường tồn của dân tộc còn được thể hiện qua các di tích lịch sử - văn hóa - tín ngưỡng, đó là những minh chứng vật thể hùng hồn nhất.

Với 54 dân tộc cùng sinh tụ trên một lãnh thổ, nơi đây đã trở thành nơi gặp gỡ, và giao lưu của nhiều luồng văn hóa để trở thành một cộng đồng thống nhất. Cũng chính sự phong phú về thành phần tộc người đã dẫn đến sự đa dạng về hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng, bên cạnh những tín ngưỡng dân gian như thờ trời đất, tổ tiên, bản mệnh, các tôn giáo khác như: Đạo Khổng, Đạo Lão, Phật giáo... đã có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống, tín ngưỡng của người dân đất Việt. Điều này được minh chứng bằng hàng loạt các di tích kiến trúc lịch sử - văn hóa - tôn giáo ở khắp nơi trên đất nước ta.

Trải qua bao thăng trầm cùng lịch sử, Các di tích lịch sử - văn hóa tín ngưỡng nổi tiếng Việt Nam, ngoài nghĩa là nơi sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng cho nhân dân, những di tích này còn là những di sản văn hóa, những công trình nghệ thuật có giá trị được sáng tạo nên bởi sự thông minh, bàn tay khéo léo của nhân dân lao động.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!