Thư viện tiếp nhận sách của Dịch giả Nguyễn Đức Tôn trao tặng

Ngày 20/04/2018, Trung tâm Thông tin khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nhận10 cuốn sách "Đạo đức kinh" của tác giả Lão tử do Dịch giả Nguyễn Đức Tôn trao tặng.

Đây là cuốn sách hay, tài liệu tham khảo hữu ích đối với giảng viên và sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chúng tôi sẽ xử lý tài liệu, cập nhật vào phần mềm thư viện và đưa ra phục vụ bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Trung tâm Thông tin khoa học xin trân trọng cảm ơn Dịch giả Nguyễn Đức Tôn.

 

TTTTKH