Thư viện tiếp nhận sách của gia đình tác giả Nguyễn Văn Hải trao tặng

Ngày 31/01/2018, Trung tâm Thông tin khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nhận 05 cuốn sách "Báo Cứu quốc 1942 - 1954" do gia đình tác giả Nguyễn Văn Hải trao tặng.

Đây là cuốn sách hay, tài liệu tham khảo hữu ích đối với giảng viên và sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chúng tôi sẽ xử lý tài liệu, cập nhật vào phần mềm thư viện và đưa ra phục vụ bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Trung tâm Thông tin khoa học xin trân trọng cảm ơn gia đình tác giả Nguyễn Văn Hải.

Vợ chồng bác Nguyễn Văn Cường (Con trai của tác giả) đến trao tặng sách

Cán bộ Trung tâm tiếp nhận sách biếu

 

TTTTKH