Vai trò của truyền thông trong đời sống chính trị - xã hội hiện nay: Thông tin chuyên đề số 6/2016

 

Cùng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, các phương thức truyền thông của loài người phát triển từ đơn giản đến phức tạp, từ thô sơ đến hiện đại. Ngày nay, truyền thông đã thực sự trở thành một lực lượng hết sức quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội; làm thay đổi diện mạo cuộc sống hiện đại, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người và tác động đến mọi khía cạnh, bình diện của xã hội...; đồng thời, con người cũng đã biết sử dụng những kỹ thuật công nghệ tiên tiến để truyền thông như: truyền hình cáp, vệ tinh địa tĩnh, internet... Các phương tiện truyền thông trở thành một nhu cầu của đời sống, một công cụ bảo đảm cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, một phương tiện hữu hiệu để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của con người, một nhịp cầu nối liền các dân tộc trên hành tinh chúng ta.
Với xu thế phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng, sự cạnh tranh trở thành một quy luật tất yếu, diễn ra gay gắt trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng, xã hội… Để giành được ưu thế một trong những yếu tố có tầm quan trọng rất lớn là việc sử dụng, nắm giữ và chi phối các phương tiện truyền thông.
Truyền thông đã chứng tỏ ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực của cuộc sống nhưng quan trọng nhất phải kể tới là những tác động của nó đối với lĩnh vực chính trị và kinh tế. Khi cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng ngày càng phức tạp và kinh tế thị trường ngày càng phát triển, các thế lực chính trị, kinh tế càng tăng cường tận dụng sức mạnh và tầm ảnh hưởng của truyền thông. Truyền thông có vai trò hết sức quan trọng đối với một chế độ chính trị. Hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng có sức mạnh và những khả năng to lớn để giải quyết các nhiệm vụ chính trị trên phạm vi toàn xã hội. Nó có tác động trực tiếp tới tình hình chính trị của mỗi quốc gia. Không những có vai trò và ảnh hưởng quan trọng đối với chính trị mà truyền thông còn có ý nghĩa lớn với sự phát triển kinh tế. Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hoá ngày một gia tăng, các nước đẩy mạnh phát triển công nghiệp, công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng nhiều hơn trong các lĩnh vực kinh tế. Các phương tiện truyền thông được sử dụng một cách rộng rãi và linh hoạt hơn trong các hoạt động kinh tế. Bên cạnh vai trò to lớn đối với lĩnh vực kinh tế, chính trị, truyền thông còn có tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực trong đời sống, nhiều vấn đề nóng bỏng trong xã hội hiện nay như: Vấn đề đạo đức, quyền con người, biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm... Đặc biệt truyền thông còn được coi là động lực thúc đẩy sự phát triển của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đã có nhiều bài báo khoa học, các cuộc hội thảo và nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học về truyền thông, vai trò của truyền thông. Nhằm cung cấp thêm tư liệu để bạn đọc nghiên cứu về vấn đề này, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin khoa học tuyển chọn các bài viết đã công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà nghiên cứu, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề:
Vai trò của truyền thông trong đời sống chính trị - xã hội hiện nay
Kết cấu của Thông tin chuyên đề gồm 2 phần:
Phần  I: Những vấn đề lý luận về truyền thông
Phần II: Vai trò của truyền thông trong đời sống chính trị - xã hội hiện nay

Xem mục lục chi tiết