Trưng bày sách Hội Báo toàn quốc năm 2019
Hội Báo toàn quốc năm 2019 với chủ đề ''Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân'' là ngày hội của những người làm báo trên toàn quốc.

Hội Báo toàn quốc năm 2019 diễn ra từ ngày 15/3 đến ngày 17/3/2019 tại Bảo tàng Hà Nội. Trung tâm Thông tin khoa học đã lựa chọn tài liệu và cử cán bộ tham gia trưng bày sách của cán bộ, giảng viên trong Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đến dự và tham quan gian trưng bày có đồng chí Trương Ngọc Nam - Giám đốc Học viện, các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các Khoa, Viện, Ban, Phòng và sinh viên Học viện.

Sau đây là một số hình ảnh về gian trưng bày của Học viện tại Hội Báo:

PGS, TS Trương Ngọc Nam thăm quan gian trưng bày

 

VHL