Trưng bày sách chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trung tâm Thông tin khoa học tổ chức trưng bày sách theo các mô hình về Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ,... và giới thiệu một số sách của cán bộ, giảng viên trong Học viện. Hoạt động triển lãm được diễn ra từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại Sảnh Hội trường lớn của Học viện. 

Hoạt động triển lãm đã nhận được sự động viên, khích lệ và tham quan của Ban Giám đốc, các đại biểu về dự Đại hội và các em sinh viên. Đây là một hoạt động thiết thực để chào mừng thành công của Đại hội.

Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động này:

Các mô hình trưng bày tại triển lãm