Khai mạc “Ngày sách Việt Nam 2016”

Sáng 5/4/2016, Viện Thông tin khoa học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ khai mạc “Ngày sách Việt Nam 2016” tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Dự Lễ khai mạc, có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị chức năng, các viện nghiên cứu tại Học viện Trung tâm; lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Thông tin khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị khu vực I.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ ngày đầu thành lập Học viện đến nay, với nhận thức sâu sắc về tính đặc thù và tầm quan trọng của sách đối với toàn bộ tiến trình phát triển của lịch sử loài người, lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ luôn quan tâm, đầu tư cho công tác sưu tầm, lưu trữ và quảng bá sách.

Đồng chí mong muốn, Lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ góp phần khơi dậy ngọn lửa trí tuệ, quảng bá văn hóa đọc đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học viên Học viện, giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức không ngừng rèn luyện, trau dồi kiến thức đáp ứng những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Trước đó, để hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (theo Quyết định số 284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam), Học viện đã thông báo, vận động cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đang công tác, học tập tại Học viện quyên góp, ủng hộ tặng sách cho Thư viện Học viện Trung tâm và Thư viện Học viện trực thuộc.

Đoàn cán bộ Trung tâm Thông tin khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tham dự  Lễ khai mạc “Ngày sách Việt Nam 2016” được tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

PGS, TS Nguyễn Viết Thảo chụp ảnh kỷ niệm cùng cán bộ Trung tâm Thông tin khoa học

PGS, TS Nguyễn Viết Thảo chụp ảnh kỷ niệm cùng cán bộ Trung tâm Thông tin khoa học